Budka Niepodległości • Zwiastun

Budka Niepodległości • Zwiastun

NAPIS_png.png

OPOWIEŚCI OJCÓW NIEPODLEGŁOŚCI // GALERIA ZDJĘĆ // DZWONIĄCE KALENDARIUM

O P O W I E Ś C I

Wybierz numer, aby wysłuchać historii opowiedzianej przez bohaterów,

mających największy wpływ na odzyskanie przez Polskę niepodległości.

W niezwykłą podróż zabiorą nas Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski,

Wincenty Witos, Ignacy Daszyński, Jędrzej Moraczewski i Józef Haller.

G A L E R I A

Wybierz numer zdjęcia, aby usłyszeć anegdotę z nim związaną.

Mozaikę opowieści wypełnią unikatowe fotografie wkomponowane w ściany Budki. 

K A L E N D A R I U M

W rocznice najważniejszych wydarzeń Budka zadzwoni zapraszając do odebrania telefonu.

Podnieś słuchawkę,  usłyszysz wieści rodem sprzed stu lat!

R E A L I Z A C J E

ZAMOŚĆ

MIKOŁÓW

OBSADA AKTORSKA

Jarosław Tomica

jako

Jędrzej Moraczewski

Mariusz Gołaj

jako

Józef Piłsudski

Jacek Sikora

jako

Józef Haller

Marcin Mrowca

jako

Ignacy Paderewski

Jan Żórawski

jako

Ignacy Daszyński

Tomasz Lipka

jako

Roman Dmowski

Kamil Dawid Gałuszka

jako

Wincenty Witos

Dorota Kołodziej

narrator galerii zdjęć

oraz

dzwoniącego kalendarium